Župa sv. Jurja, Primošten

Crkva sv. Jurja


Prema starim zapisima župa je počela s radom 1485.godine.

Nema župe bez crkve.

Na otoku  Gola Glava  bila je izgrađena i crkvica, zasigurno.

Nisu vođene tada još matične knjige.

Prvi spomen crkve na vrhu otoka imamo 1681.godine po župniku glagoljašu Pavi Bernićevu koji upisuje u matične knjige i ime župe i svoje ime.

-Ja budući parokijan u Crkvi svete Marije na Primošćenu krstih… - upisa dan i mjesec i godinu djetetova krštenja.

Zašto Crkva sv.Marije i Blažene Djevice Marije ?

Odgovor na ovo pitanje – zato što je Magdalena Butković svojom oporukom  3.studenoga 1560.godine darovala sliku sv.Marije, koja je uzeta za patrona ili zaštitnika župe na Primoštenu.

Novi ili drugi patron na vrhu Sela je sv.Juraj koji se spominje tako što je Andrija Gracić  Gracin 

26.srpnja 1685.godine darovao dva velika torca Crkvi sv.Jurja na vrhu Sela..

Na tu prvu crkvu dograđena je nova, a prva je potom ostala kao sakristija.

Nova velika crkva izgrađena je ili dograđena 1760.godine, a  11.svibnja  iste godine  je i posvećena.

Veliki oltar nije bio izgrađen pa su se služili prvim oltarom do 1814.godine.
 

Za vrijeme domaćeg župnika fra Andrije Buntina, koji je došao iz Krapnja, izgradio se veliki oltar sv.Jurja po istom modelu kao u crkvi na Krapnju – dovršen je 1815.godine.

Crkva na vrhu Staroga sela  zapravo je bila Gospina crkva od starine pa je i danas, a samo je župa ili parokija sv.Jurja.

Kako je 1929.godine bio dovršen zvonik uz crkvu, tako su i zvona  naručena u Veneciji.

Zvona su došla 1930.godine  te blagoslovljena i montirana.

Dovučena su sa  rive na drvenim saonicama, a vukle su ih dvije Gracine mazge.

U našoj Crkvi je bilo pet oltara, četiri pobočna i peti veliki – a danas su ostala dva oltara,

oltar Gospe od Loreta i oltar sv.Ivana Trogirskoga.

Oltar Gospe od Ruzarija bio je bijeli  s kamenim stupovima ili kolonama tamnocrvene boje – kamen je potjecao iz kamenara u Boki Kotorskoj, a 1948. godine slika je zamijenjena kipom Gospe od Ruzarija.

Nasuprot oltaru Gospe od Ruzarija bio je  oltar sv.Križa  i Duša od čistilišta, narod je zvao Duša  prgatorija  - oltar je bio od crnog i sivog kamena.

Najstariji oltar je bio veliki oltar, oltar sv.Jurja kog sad nema – srušen je 1963. godine.

Svi drugi oltari su mlađi od velikog.

Križ koji danas visi iznad sad novog oltara, darovao je jedan Nijemac.

Od  tri kipa svetaca –  sv.Josipa, sv.Ante i sv. Blaža, najmlađi je ovaj zadnji.

Crkva je  imala  i crkvene zastave – kupila je zastavu sv. Jurja i sv. Sakramenta, koje zovemo križi.

 

Kalendar događanja
21.07.2024. / nedjelja
16. NEDJELJA KROZ GODINU Crkva sv. Jurja, 8:00, 10:30 i 20:00 sati
© 2014 Župa sv. Jurja, Primošten